• Lepsza szkoła

     • Lepsza szkoła

     • Lepsza Szkoła to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,  realizowany w ramach przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.

      Poprzez przeprowadzane w ciągu roku szkolnego standaryzowane testy, bada bieżące postępy w nauce zarówno całych zespołów klasowych jak też pojedynczych uczniów. Elementem programu jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich gimnazjum Próbny Egzamin, mający na celu pokazanie uczniom formuły testu egzaminacyjnego opracowanego przez OKE – rodzajów zadań, stopnia trudności, sposobów rozwiązywania oraz właściwego wypełniania kart odpowiedzi.

      Indywidualizowane raporty z przeprowadzonych testów pozwalają dokonać analizy kompetencji uczniów, ich osiągnięć, porównania wyników klasy z wynikami uczniów w całej Polsce, a przede wszystkim służą podnoszeniu efektywności kształcenia i uczenia się.

       

  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych