• Misja szkoły

     • Misja szkoły

     • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w sposób wszechstronny przygotowuje uczniów do dobrego startu w dorosłe życie. Wysoki poziom nauczania oraz intensywna nauka języków obcych odbywa się  w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Wykwalifikowana kadra stwarza warunki do jak najlepszego rozwoju intelektualnego uczniów stosując nowoczesne metody i formy nauczania. Uczniowie są motywowani do aktywnego udziału w procesie dydaktycznym. Szkoła stawia również nacisk na edukację informatyczną, prozdrowotną i  ekologiczną. Stymuluje  uczniów do rozwijania swoich zdolności i pasji  poprzez codzienną pracę w czasie zajęć lekcyjnych, a także aktywne uczestnictwo w szkolnych kołach zainteresowań.

  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych