• Profil absolwenta

     • Profil absolwenta

     • Działania Szkoły skoncentrowane są na procesie kształtowania młodego człowieka, którego wyróżnia:

      • kultura osobista  - zachowanie się z godnością i szacunkiem do drugiego człowieka  - wyrażone przez postawę, kulturę słowa, strój i dbałość o estetykę otoczenia;
      • postawa zgodna z takimi wartościami jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, samodyscyplina, sprawiedliwość, piękno, mądrość;
      • pozytywne nastawienie wobec innych - życzliwość, wrażliwość na krzywdę innych ludzi - samotnych, ubogich, cierpiących, niepełnosprawnych;
      • umiejętność współpracy, właściwa komunikacji potrzeb i rozwiązywania konfliktów;
    • dążenie do budowania więzi między pokoleniami;
    • otwartość na świat i jego różnorodność;
    • tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, ludzi innych ras i wyznań;
    • miłość i szacunek do Ojczyzny - poznawanie historii, kultury, tradycji i wartości narodowych oraz troska              o utrzymanie i pomnażanie narodowego dziedzictwa;
    • szacunek dla pracy, nauki oraz uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność i bezinteresowność;
    • umiejętność obcowania z przyrodą - szacunek dla środowiska naturalnego, odkrywanie jego piękna i tajemnic oraz zdrowy wypoczynek;
    • zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy;
    • dojrzałość emocjonalna;
    • asertywność – świadome przeciwstawianie się negatywnemu wpływowi otoczenia.
  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych