• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - Ponadnarodowa mobilność uczniów

     • Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
      Projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
      Przedsięwzięcie: „Porozmawiajmy o klimacie!” 
      2019-1-PMU-1052


      Przedsięwzięcie realizowane przy współpracy ze szkołą hiszpańską: Sage College z Jerez de la Frontera: mobilność, w oparciu o umowę, w okresie: 02.12.2019-01.06.2020

      OPIS PROJEKTU

      Cel: 
      Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w obszarze ochrony klimatu, zmian klimatycznych i ich skutków, oraz kompetencji językowych, z zakresu komunikacji ustnej z języka angielskiego wśród uczniów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

      Działania: 
      a/ wewnętrzne: cykl 20 godz. zajęć przygotowawczych: język angielski (słownictwo związane z ochroną klimatu), badawczo – naukowe, kulturowo – językowe (język hiszpański),  pedagogiczno – informacyjne
      b/ zewnętrzne: mobilność uczniów i nauczycieli – wizyta w Sage College w Jerez de la Frontera, w Hiszpanii, w maju 2020 roku

      W ramach projektu planuje się zorganizować, wspólnie ze szkołą hiszpańską, 
      mini - konferencję naukową, happening na rzecz ochrony klimatu, warsztaty: „Jak działamy”, koncert piosenek „klimatycznych”.
      .

       

  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych