• Wars i Sawa

     • Wars i Sawa

     • Program będący elementem realizacji jednego z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych Warszawy –„Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych”. Jego podstawowym założeniem jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju.

      Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy „WARS i SAWA”, który Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała w październiku 2018r., przyznawany jest w drodze konkursowej i stanowi potwierdzanie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

      Cztery najbliższe lata to czas zaplanowany na realizację Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. Głównemu założeniu programu jakim jest zwiększenie rozpoznawalności uzdolnień u uczniów i zapewnienie im dalszego rozwoju, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i zainteresowań będą towarzyszyć zaplanowane badania i działania w różnych obszarach funkcjonowania szkoły, przy zaangażowaniu i współpracy całej szkolnej społeczności.

       

  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych