Edukacja językowa – to we współczesnym świecie gwarancja przyszłych sukcesów nie tylko naukowych, ale także społecznych. W naszej szkole to jedno z najważniejszych założeń programowych.

Od momentu powstania szkoły nauka języków obcych była naszym priorytetem. Przez kolejne lata działalności przekonaliśmy się, że to właściwy kierunek. Dążymy do tego, aby uczniowie naszej szkoły charakteryzowali się biegłą znajomością języka angielskiego oraz wyróżniali znajomością drugiego języka w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Jesteśmy przekonani, że znajomość dwóch języków obcych to ogromne możliwości, jakie dajemy naszym uczniom.

Język angielski? Obowiązkowo!

Jesteśmy szkołą dwujęzyczną ponieważ uważamy, że taki sposób nauczania języka obcego daje doskonałe rezultaty. Podstawą do nauczania dwujęzycznego jest w naszej szkole język angielski – obowiązkowy od klasy pierwszej dla wszystkich uczniów. Jest on traktowany zarówno jak język obcy, jak też jak język, w którym nauczamy innych przedmiotów. Nasza kadra pedagogiczna – to w 90% osoby biegle posługujące się tym językiem, co pozwala na prowadzenie lekcji przedmiotowych w całości lub w dużej części w języku angielskim.

Realizując założenia nauczania dwujęzycznego dążymy do tego, aby uczniowie naszej szkoły posiadali wysokie kompetencje językowe, które pozwolą im na kontynuację nauki w liceach w klasach dwujęzycznych oraz przystąpienie do międzynarodowej matury. Doskonałym przygotowaniem do powyższych wyzwań jest realizowany w naszej szkole Program Cambridge.

Język hiszpański czy francuski? Masz wybór!

Drugim – nauczanym w naszej szkole od klasy pierwszej językiem obcym jest język hiszpański lub – do wyboru – język francuski. Po języku angielskim, który jest niewątpliwie międzynarodowym językiem komunikacji zarówno język hiszpański jak też francuski należą do zdecydowanej czołówki języków pod względem ilości użytkowników na świecie. Są językami urzędowymi lub roboczymi ważnych międzynarodowych organizacji m.in.: ONZ, UE, UNESCO, NATO.

W naszej szkole lekcje języka hiszpańskiego jak również francuskiego wprowadzają uczniów w świat innej obyczajowości i tradycji. Rozkochują w kulturze, bawią i fascynują swoją różnorodnością.