Co kryje w sobie Ocenianie Kształtujące?

 

Nasza szkoła od 2018 roku wykorzystuje strategie nauczania Oceniania Kształtującego, dążąc do efektywnego procesu uczenia się i nauczania oraz budowania relacji sprzyjających uczeniu się pomiędzy nauczycielem i uczniami.

 

 

Ocenianie Kształtujące koncentruje się na najważniejszym procesie zachodzącym w szkole jakim jest uczenie się uczniów.

Ujmuje warunki niezbędne do dobrego nauczania i uczenia się w pięciu strategiach nauczania. Powyższe podejście zawarte jest w prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programie: „Szkoła ucząca się.” 

Drugim, niezwykle ważnym procesem zachodzącym w szkole jest prowadzone przez nauczyciela nauczanie.

W tym przypadku istotne są zadania, które nauczyciel stawia przed uczniami, pytania które do nich kieruje, informacje, które przekazuje. Szczególne znaczenie mają cele uczenia się, kryteria dobrze wykonanego zadania oraz informacje zwrotne pozwalające uczniom dowiedzieć się, co zrobili dobrze oraz co i w jaki sposób należy poprawić.

 

Ocenianie Kształtujące – czyli OK to jasny i przejrzysty dla ucznia proces uczenia się poprzez:

 

  • przemyślane cele lekcji
  • ukierunkowanie procesu uczenia się ucznia na to, co jest najważniejsze podczas lekcji – nacobezu (na co będziemy zwracać uwagę)
  • pozytywna komunikacja pomiędzy uczniem a nauczycielem, budująca motywację ucznia  – informacja zwrotna
  • wzajemne wspieranie się uczniów w procesie uczenia – korzystanie z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych” – ocena koleżeńska

Ocenianie Kształtujące zmienia uczenie się i nauczanie w świadomy proces, który pozwala:

  • poznać Uczniowi jego możliwości i wykorzystywać w procesie uczenia się własny potencjał;
  • zrozumieć Nauczycielowi, że jego postawa oraz działania mają kluczowe znaczenie dla pozytywnego kierowania procesem uczenia się uczniów;
  • uświadomić Rodzicom, że ich zainteresowania dotyczące edukacji dziecka powinny koncentrować się wokół faktycznie uzyskanej wiedzy – nie ocen.