Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa Komisji Europejskiej. Program umożliwia młodzieży włączenie się w działania na rzecz innych, a także na stawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelską postawę i solidarność społeczną.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała Znak Jakości, przyznawany organizacjom chcącym realizować projekty wolontariatu międzynarodowego przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności.

Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Programu, zapewniając uczestniczącej w nim młodzieży, wysokiej jakości projekty solidarnościowe będące w zgodzie z jego wartościami i celami.

W ramach realizacji projektu wolontariatu międzynarodowego od wielu lat szkoła współpracuje z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Dzięki temu co roku gościmy w naszej szkole wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności. W bieżącym roku szkolnym są to: Louise z Francji oraz Mika z Niemiec. Wolontariusze przez cały rok szkolny wspierają zajęcia z uczniami pod względem językowym i kulturowym. Dodatkowo – dla chętnych uczniów, nauczycieli i rodziców prowadzą konwersjacje z ich rodzimych języków. Działania wolontariackie organizowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności sprawiają, że nasza szkoła staje się miejscem jeszcze bardziej otwartym, innowacyjnym i międzykulturowym.