Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa Komisji Europejskiej. Program umożliwia młodzieży włączenie się w działania na rzecz innych, a także na stawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelską postawę i solidarność społeczną.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała Znak Jakości, który przyznawany jest przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności  organizacjom chcącym realizować projekty wolontariatu międzynarodowego.

Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Programu, zapewniając uczestniczącej w nim młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe będące w zgodzie z jego wartościami i celami.

Współpracując w ramach projektu wolontariatu międzynarodowego z Fundacją Schumana nasza szkoła staje się miejscem jeszcze bardziej otwartym, innowacyjnym i międzykulturowym.