II Powiatowy Dwujęzyczny Konkurs Matematyczny

Plus – Minus

Organizator konkursu – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1,  Warszawa – Wesoła, ul. Wspólna 55
Patronat: Mazowiecki Kurator Oświaty

 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów matematyki i języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Arkusz zadań obu etapów składać się będzie z trzech części:

 • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
 • 3 zadań otwartych (w II etapie jedno zadanie będzie w języku angielskim),
 • 1 zadania sprawdzającego znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim.

Zakres merytoryczny konkursu został podany w Regulaminie Konkursu.

 

Rok szkolny 2022/2023

Pierwszy etap konkursu – 1 marca 2023r, drugi –  29 marca 2023r.  

Oba etapy będą przeprowadzane w szkołach macierzystych uczestników.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 8 lutego 2023r. na adres: plusminus@szkola-dwujezyczna.pl

 

Regulamin konkursu Plus Minus 2022_2023

Harmonogram konkursu Plus -Minus 2022_2023

Zgłoszenie szkoły – załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

 

 

I Powiatowy Dwujęzyczny Konkurs Matematyczny PLUS – MINUS

 

Organizator konkursu – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 Warszawa – Wesoła, ul. Wspólna 55

Patronat: Mazowiecki Kurator Oświaty

Cele konkursu:

 • popularyzacja matematyki oraz języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
 • dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Arkusz zadań obu etapów składać się będzie z trzech części:

 • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
 • 3 zadań otwartych (w II etapie jedno zadanie będzie w języku angielskim),
 • 1 zadania sprawdzającego znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim.

Zakres merytoryczny konkursu zawarty jest w Regulaminie konkursu. 

 

Rok szkolny 2021/2022

Pierwszy etap konkursu  – 9 marca 2022 r., drugi –  6 kwietnia 2022 r.  Oba etapy będą przeprowadzane w szkołach macierzystych uczestników.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. na adres:  plusminus@szkola-dwujezyczna.pl

Regulamin konkursu PLUS – MINUS

Karta zgłoszenia

 

 

I Międzyszkolny konkurs matematyczno – literacko – plastyczny  “LITERACKA KWADRATURA KOŁA” 

 

Organizator konkursu – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 Warszawa – Wesoła, ul. Wspólna 55

Cele konkursu: 

 • pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej i literackiej uczniów przy użyciu figur  geometrycznych; 
 • uatrakcyjnienie nauki matematyki; 
 • popularyzacja działań artystycznych; 
 • zachęcenie do podjęcia nietypowych działań edukacyjnych, wykorzystujących różnorodne  formy i metody;  
 • promowanie uczniowskich talentów. 

Adresaci konkursu:  uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych. 

Zasady uczestnictwa: 

Uczestnicy mają za zadanie stworzenie przestrzennej, wielkoformatowej pracy plastycznej,  będącej ilustracją do książki. Pracę konkursową należy wykonać z papieru za pomocą różnych figur geometrycznych. 

Rozmiary pracy plastycznej: minimalny: 30x42cm (format A3), maksymalny: 60x85cm  (format A1). Podane wymiary dotyczą rozmiaru podstawy pracy plastycznej. Wysokość pracy  dowolna. 

Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace wcześniej nieprezentowane w innych konkursach.

 

Rok szkolny 2021/2022

Prace konkursowe należy wykonać w oparciu o lekturę „Tajemniczy ogród”.

Termin zgłaszania prac konkursowych: 30 maja 2022 r włącznie /prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę/.