Powiatowy Dwujęzyczny Konkurs Matematyczny Plus – Minus

ROK SZKOLNY 2022 – 2023

Powiatowy dwujęzyczny konkurs matematyczny Plus – Minus to popularyzacja wśród uczniów zarówno matematyki jak też języka angielskiego, rozwijanie ich matematycznych zainteresowań i uzdolnień oraz dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Arkusz zadań obu etapów składa się z trzech części:

  • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
  • 3 zadań otwartych (w II etapie jedno zadanie będzie w języku angielskim),
  • 1 zadania sprawdzającego znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim.

Zakres merytoryczny konkursu zawarty jest w Regulaminie Konkursu.

Pierwszy etap konkursu – 1 marca 2023r., drugi etap –  29 marca 2023r.  

Oba etapy przeprowadzane są w macierzystych szkołach uczestników.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 8 lutego 2023r. na adres: plusminus@szkola-dwujezyczna.pl  

Regulamin konkursu Plus Minus 2022_2023

Harmonogram konkursu Plus -Minus 2022_2023

Zgłoszenie szkoły – załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu – załącznik nr 3

 

LAUREACI POWIATOWEGO DWUJĘZYCZNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO PLUS – MINUS

ROK SZKOLNY 2022 – 2023

 
                                                                   Kategoria – klasy V – VI

I miejsce

Głusik Natasza – Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy, Warszawa

Glinka Antoni – Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy, Warszawa 

II miejsce

Sadowski Mikołaj – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa

III miejsce

Lenkiewicz Zuzanna – Dwujęzyczna Szkołą Podstawowa nr 1, Warszawa

Gieryszewski Ivo – Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy, Warszawa 

 
                                            Kategoria – klasy VII – VIII

I miejsce

Szymczyk Wojciech  – Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudeaums, Warszawa

Wachowicz Michał – Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudeaums, Warszawa

II miejsce

Jakubiak Franciszek – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a, Warszawa

Margol Kajetan – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a, Warszawa

Sienkiewicz Zofia – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a, Warszawa

Słowiński Filip – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a, Warszawa

Sobiech Antoni – Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy, Warszawa

III miejsce

Kowalczyk Tomasz – Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy, Warszawa

Czajka Dominik – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1, Warszawa

Grauer Borys – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa

Hejduk Jakub – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa

Torbicka Zofia – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa

Laureatom gratulujemy uzyskanych wyników, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!