Szachy – innowacja pedagogiczna w naszej szkole od zawsze!

 

OD POCZĄTKU ISTNIENIA SZKOŁY UCZNIOWIE KLAS 1-3 UCZĘSZCZAJĄ NA ZAJĘCIA SZACHOWE.  BĘDĄC OBOWIĄZKOWYM PRZEDMIOTEM NAUCZANIA KAŻDY UCZEŃ MA MOŻLIWOŚĆ SZCZEGÓŁOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z TĄ WYJATKOWĄ GRĄ. 

W KLASACH STARSZYCH UCZNIOWIE MOGĄ KONTYNUOWAĆ PRZYGODĘ Z SZACHAMI POPRZEZ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KOŁA SZACHOWEGO.

 

Analizując „Teorie inteligencji wielorakich”  Howarda Gardnera uważamy, że zajęcia szachowe sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarzają nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształcą wyobraźnię przestrzenną, pamięć i uwagę, a przede wszystkim inicjują sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego myślenia. Wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, przyczyniają się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia zdolności twórczych, w naturalny sposób wspierają rozumienie nauk ścisłych.

Gra w szachy zawiera wiele elementów wychowawczych. Kształci te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa. Wyrabia umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczy prostej prawdy, że własne zdanie i ocena nie zawsze są słuszne i prawdziwe. Pozwalają myśleć obiektywnie, nie lekceważyć przeciwnika. Wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”.

Corocznym podsumowaniem edukacji szachowej jest organizowany w szkole Turniej o Mistrzostwo Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1, w którym wyłonieni zostają najlepsi uczniowie w poszczególnych klasach. Szkolne drużyny szachowe regularnie reprezentują nas w dzielnicowych oraz wojewódzkich turniejach, plasując się w ścisłej czołówce warszawskich szkół podstawowych. Uczniowie osiągają również sukcesy w turniejach indywidualnych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, a najwybitniejsi biorą udział w Finałach Mistrzostw Polski. Nasi laureaci Olimpiad Matematycznych i Fizycznych, to sprawni gracze szachowi!