Opłata rekrutacyjna – 250zł

płatność jednorazowa dokonywana przy zgłoszeniu udziału dziecka w rekrutacji do szkoły.

Opłata rejestracyjna – 2 500zł

płatność jednorazowa dokonywana przy podpisywaniu „Umowy o Kształceniu” dziecka.

Czesne za rok szkolny 2023/2024 – 25 200zł 

 

Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea 
PKO BP 44 1020 1127 0000 1302 0286 9295
Dodatkowo płatne:

białe i zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru itp., egzaminy zewnętrzne, konkursy /zgodnie z wyborem/, podręczniki do zajęć nieobjętych dotacją, ubezpieczenie NNW.

Wyżywienie – 15zł / dzień