Opłata rekrutacyjna – 240zł

płatność jednorazowa dokonywana przy zgłoszeniu udziału dziecka w rekrutacji do szkoły.

Opłata rejestracyjna – 2 000zł*

płatność jednorazowa dokonywana przy podpisywaniu „Umowy o Kształceniu” dziecka.

Czesne za rok szkolny 2022/2023 – 21 600zł 

 

Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea 
PKO BP 44 1020 1127 0000 1302 0286 9295

* Opłata rejestracyjna w wysokości 2000zł obowiązuje do dnia 31.03.2023. Od 1.04.2023 opłata wynosi 2500zł.

Dodatkowo płatne:

białe i zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru itp., egzaminy zewnętrzne, konkursy /zgodnie z wyborem/, podręczniki do zajęć nieobjętych dotacją, ubezpieczenie NNW.

Wyżywienie – 14,50zł / dzień