Misja, której jesteśmy wierni

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w sposób wszechstronny przygotowuje uczniów do dobrego startu w dorosłe życie.

Wysoki poziom nauczania oraz intensywna nauka języków obcych odbywa się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Wykwalifikowana kadra stwarza warunki do jak najlepszego rozwoju intelektualnego uczniów stosując nowoczesne metody i formy nauczania. Uczniowie są motywowani do aktywnego udziału w procesie dydaktycznym. Szkoła stawia również nacisk na edukację informatyczną, prozdrowotną i ekologiczną. Stymuluje uczniów do rozwijania swoich zdolności i pasji poprzez codzienną pracę w czasie zajęć lekcyjnych, a także aktywne uczestnictwo w szkolnych kołach zainteresowań.

Profil absolwenta

Działania Szkoły skoncentrowane są na procesie kształtowania młodego człowieka, którego wyróżnia:

 

 • kultura osobista – zachowanie się z godnością i szacunkiem do drugiego człowieka – wyrażone przez postawę, kulturę słowa, strój i dbałość o estetykę otoczenia;
 • postawa zgodna z takimi wartościami jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, samodyscyplina, sprawiedliwość, piękno, mądrość;
 • pozytywne nastawienie wobec innych – życzliwość, wrażliwość na krzywdę innych ludzi – samotnych, ubogich, cierpiących, niepełnosprawnych;
 • umiejętność współpracy, właściwa komunikacji potrzeb i rozwiązywania konfliktów; dążenie do budowania więzi między pokoleniami;
 • otwartość na świat i jego różnorodność; tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, ludzi innych ras i wyznań;
 • miłość i szacunek do Ojczyzny – poznawanie historii, kultury, tradycji i wartości narodowych oraz troska o utrzymanie i pomnażanie narodowego dziedzictwa;
 • szacunek dla pracy, nauki oraz uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność i bezinteresowność;
 • umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek dla środowiska naturalnego, odkrywanie jego piękna i tajemnic oraz zdrowy wypoczynek;
 • zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy;
 • dojrzałość emocjonalna;
 • asertywność – świadome przeciwstawianie się negatywnemu wpływowi otoczenia.

Kadra pedagogiczna

Nasza kadra pedagogiczna to wykształceni i doświadczeni nauczyciele nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach metodycznych. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej poza ukończonymi studiami kierunkowymi posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Dzięki temu podczas codziennych sytuacji mają możliwość komunikowania się z uczniami w obcym języku.

II etap edukacyjny związany jest nierozerwalnie z nauczaniem dwujęzycznym. Nauczyciele przedmiotowi charakteryzują się nie tylko doskonałymi kwalifikacjami w zakresie nauczanego przedmiotu, ale również biegłą znajomością języka angielskiego.

Opieka psychologa i pedagoga

Nasza szkoła zapewnia opiekę pedagoga oraz psychologa, którzy współpracując ze sobą prowadzą obserwacje oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Z indywidualnych konsultacji mogą skorzystać także Rodzice po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie szkoły.