Komunikacja oraz właściwy przepływ informacji

pomiędzy szkołą a rodzicami to podstawa dobrej współpracy. 

Kalendarz roku szkolnego, w którym corocznie we wrześniu informujemy naszych rodziców o terminach pracy szkoły oraz dniach wolnych lub pełnionych przez szkołę dyżurach pozwala na właściwe planowanie pozaszkolnych uroczystości, świąt oraz wyjazdów.

 

Kalendarz roku szkolnego 2023 / 2024

Spotkania z wychowawcą klasy pełnią ważną funkcję w komunikacji rodzice – szkoła. Pozwalają nie tylko uzyskać bieżące informacje na temat działań z obszaru funkcjonowania szkoły czy klasy. Dają doskonałą możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, pomysłów. Tworzą klimat współpracy pomiędzy wychowawcą a rodzicami oraz sprzyjają budowaniu relacji w klasowych zespołach rodziców.

 

Kalendarz spotkań wychowawców z rodzicami 2023-2024

Spotkania indywidualne z nauczycielami to czas, który pozwala rodzicom na bezpośrednią rozmowę z każdym, uczącym w naszej szkole nauczycielem.  Rodzice mają wówczas możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat osiągnięć swojego dziecka z danego przedmiotu, jego sukcesów oraz obszarów wymagających doskonalenia. W celu umówienia się na spotkanie z wybranymi nauczycielami należy skontaktować się ze szkolnym sekretariatem, który pomoże w ustaleniu dnia i godziny spotkania.

 

Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami 2023-2024