Międzynarodowy Program Edukacyjny Cambridge

Międzynarodowy Program Edukacyjny Cambridge, na realizację którego Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała w 2016 roku akredytację, należy do programów uznawanych na całym świecie. Stosowany jest w ponad 160 krajach. W Polsce – głównie w szkołach o profilu międzynarodowym, w których stanowi podstawę nauczania. 

Przystąpienie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 do programu pozwoliło na uzyskanie statusu Cambridge International School.

Cambridge Assessment International Education prepares school students for life, helping them develop an informed curiosity and a lasting passion for learning. We are part of the University of Cambridge. Cambridge Pathway gives students a clear path for educational success from age 5 to 19. Schools can shape the curriculum around how they want students to learn – with a wide range of subjects and flexible ways to offer them. It helps students discover new abilities and a wider world, and gives them the skills they need for life, so they can achieve at school, university and work.

Międzynarodowy program edukacyjny Cambridge Assessment International Education realizowany jest w naszej szkole na dwóch poziomach:

 • klasy 1-5 – Cambridge Primary
 • klasy 6-8 – Cambridge  Lower Secondary

Programy Cambridge Primary oraz Cambridge Lower Secondary mają na celu stymulację uczniów do:

 • sumiennego zdobywania wiedzy, 
 • rozwijania talentów,
 • umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
 • umiejętnej pracy w grupie,
 • krytycznego myślenia,
 • bycia otwartym wobec innych ludzi oraz kultur.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim i obejmują takie przedmioty jak:

 • Mathematics
 • English as a Second Language
 • Science /klasy 1 – 6/
 • Biology, Chemistry, Physics /od klasy 7./
 • ICT
 • Art & Design / koło zainteresowań dla klas 4-8/

Podsumowaniem programu Cambridge Lower Secondary /klasa ósma/ jest Checkpoint – egzamin, który wskazuje stopień przyswojenia przez uczniów wiedzy oraz umiejętności z zakresu Science, Mathematics oraz English as a Second Language. 

W Program Cambridge wpisany jest również zintegrowany system ewaluacji, który wskazuje mocne i słabe strony ucznia. Wspiera także nauczycieli w planowaniu procesu nauczania, a  formuła Cambridge Checkpoint jest zbliżona do uznawanego niemalże na całym świecie egzaminu Cambridge International General Certificate of Secondary Education (Cambridge IGCSE).