Wolontariat – sztuka bycia z innymi i dla innych

Działalność charytatywna będąca nauką wrażliwości, opieki, troski i dzielenia się. Akceptacja różnic, innych wizji świata przy jednoczesnym dążeniu do jego poprawy.

Uczniowskie akcje wolontariackie

Szkolne działania wolontariackie pokazują naszym uczniom, że każdy może pomagać potrzebującym – bez względu na wiek, umiejętności czy doświadczenie. Cieszymy się, że wielu naszych uczniów włącza się w organizowane akcje, chcąc zmieniać świat na lepsze.

W ramach szkolnego wolontariatu współpracujemy m.in. ze Stowarzyszeniem „Uskrzydlamy”, Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Soli, Schroniskiem dla zwierząt w Zielonce, Fundacją „Mam marzenie”, Fundacją „Wiosna”, Domem Seniora „Gniazdo” w Wesołej.

Wolontariusze 

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa, umożliwiająca młodym ludziom zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz pracę na rzecz budowania solidarnej Europy.

Corocznie w naszej szkole gościmy wolontariuszy, którzy decydują się poświęcić rok swojego życia pracując na rzecz innych – w tym wypadku społeczności naszej szkoły oraz środowiska naszej dzielnicy. 

W szkole wolontariusze prowadzą zajęcia artystyczne, kulturalne, językowe. Pomagają w zajęciach pozalekcyjnych integrując się z uczniami poprzez zabawę, wspólne wykonywanie zadań czy wymianę informacji na temat kultury krajów, z których pochodzą. Ważnym elementem projektu jest doskonalenie języka angielskiego oraz poznawanie przez naszych uczniów innych języków – tych, którymi posługują się nasi goście. Dotychczas były to: język hiszpański, francuski i niemiecki.