Powiatowy Dwujęzyczny Konkurs Matematyczny Plus – Minus

ROK SZKOLNY 2021 – 2022

Cele konkursu:
  • popularyzacja matematyki oraz języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
  • dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Arkusz zadań obu etapów składa się z trzech części:

  • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
  • 3 zadań otwartych (w II etapie jedno zadanie będzie w języku angielskim),
  • 1 zadania sprawdzającego znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim.

Zakres merytoryczny konkursu zawarty jest w Regulaminie Konkursu. 

Pierwszy etap konkursu  – 9 marca 2022r., drugi –  6 kwietnia 2022r.  Oba etapy będą przeprowadzane w macierzystych szkołach uczestników.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 28 lutego 2022r. na adres:  plusminus@szkola-dwujezyczna.pl 

Regulamin konkursu Plus – Minus 2021_2022

Harmonogram Konkursu Plus – Minus 2021-2022

Karta zgłoszenia szkoły – załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu – załącznik nr 3

LAUREACI POWIATOWEGO DWUJĘZYCZNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO PLUS – MINUS

ROK SZKOLNY 2021 – 2022

 
                                                                   Kategoria – klasy V – VI

I miejsce

Chacińska Wiktoria – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa 

Pyra Emilia – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa 

Torbicka Zofia – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa 

II miejsce

Getka Feliks – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1, Warszawa

Mazur Maciej – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa 

III miejsce

Walczyk Rozalia – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jeana Monetta, Warszawa

 
                                            Kategoria – klasy VII – VIII

I miejsce

Michalski-Stępkowski Bruno – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1, Warszawa

Grauer Borys – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa 

II miejsce

Laurosiewicz Julia – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jeana Monetta, Warszawa

Sawczyn Izabela – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jeana Monetta, Warszawa 

Mężykowski Filip – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa 

III miejsce

Pogoda Oskar – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1, Warszawa

Wojda Klara – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1, Warszawa

Kaszycki Krzysztof – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, Warszawa

LAUREATOM GRATULUJEMY UZYSKANYCH WYNIKÓW, A WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE!