Powiatowy Dwujęzyczny Konkurs Matematyczny Plus – Minus

ROK SZKOLNY 2023 – 2024

Cele konkursu:

  • popularyzacja matematyki oraz języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,

  • dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Arkusz zadań obu etapów składa się z trzech części:

  • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
  • 3 zadań otwartych (w II etapie jedno zadanie w języku angielskim),
  • 1 zadania sprawdzającego znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim.

Zakres merytoryczny konkursu zawarty jest w Regulaminie Konkursu. 

Pierwszy etap konkursu  – 28 lutego 2024r., drugi –  5 kwietnia 2024r.  Oba etapy będą przeprowadzane w macierzystych szkołach uczestników.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 9 lutego 2024r. na adres:  plusminus@szkola-dwujezyczna.pl 

Zapraszamy do udziału w konkursie!