Ogólnopolski konkurs matematyczno – literacko – plastyczny

LITERACKA KWADRATURA KOŁA

ROK SZKOLNY 2023 – 2024


w krainie baśni 

na podstawie twórczości Braci Grimm, H. Ch. Andersena, Ch. Perraulta

Cele konkursu:

  • rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej oraz literackiej uczniów przy użyciu figur geometrycznych (2D)

  • popularyzacja wykorzystania umiejętności artystycznych do działań w obszarach wiedzy naukowej (edukacja STEAM)

  • korelacja wiedzy z przedmiotów: matematyka, plastyka, język polski

  • promowanie uczniowskich talentów


Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Szczegółowe zasady uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Konkursu

                                                            Termin nadsyłania prac  – 27 maja 2024r. (włącznie) na adres:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Wspólna 55, 05-075 Warszawa

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 11 czerwca 2024r.


Wyniki III edycji ogólnopolskiego konkursu matematyczno-literacko-plastycznego

W krainie baśni – literacka kwadratura koła

Cele konkursu: doskonalenie warsztatu literackiego, popularyzacja edukacji STEAM, rozbudzanie wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Jury z wielką satysfakcją i starannością dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, biorąc pod uwagę: kreatywność w ujęciu tematu, precyzyjność i staranność w wykonaniu figur geometrycznych, walory artystyczne (m.in. kompozycję, kolorystykę, technikę, dobór materiałów), oryginalność wykonanych prac.

laureaci konkursu – I miejsce 

Leon Dudek

Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie

Królewna Śnieżka – Bracia Grimm

Martyna Perka

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

Żabi Król – Bracia Grimm

laureaci konkursu – II miejsce 

Patrycja Wiewiórka

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

O wilku i siedmiu koźlątkach – Bracia Grimm

Anna Trznadel

Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

Dziewczynka z zapałkami – H. Ch. Andersen

laureaci konkursu – III miejsce 

Filip Filus

Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

Jaś i Małgosia – Bracia Grimm

Antonina Kąkolewska

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

Królewna Śnieżka – Bracia Grimm

wyróżnienia 

Wojciech Klecz   –   Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

Alicja Miecz   –   Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

Wojciech Pieniążek   –   Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

Hubert Brudz   –   Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

Szymon Trznadel   –   Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

Jan Kostyra   –   Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

Filip Jaśkiewicz   –   Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

Dziękujemy wszystkim autorom za piękne prace oraz nauczycielom za opiekę nad konkursem!

Serdecznie gratulujemy!

 *nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy zostaną przesłane pocztą