Akredytacja 2023 – 2027

W wyniku konkursu zorganizowanego przez Komisję Europejską reprezentowaną w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w lutym 2023 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie otrzymała akredytację w sektorze Edukacja szkolna, program Erasmus+.

Kod akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000103388

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją corocznego otrzymywania dofinansowania na projekty związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, w latach 2023-2027.

Przewiduje się, że zgodnie z Planem Erasmusa dołączonym do wniosku konkursowego, w mobilnościach i wewnętrznych działaniach projektowych, w okresie czterech lat weźmie udział 40 uczniów i 26 nauczycieli.

Główne cele Planu Erasmusa:

  1. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uzdolnionych;
  2. Rozszerzenie umiejętności nauczycieli w zakresie motywowania uczniów;
  3. Wzmocnienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (język angielski);
  4. Zwiększenie umiejętności przedsiębiorczości, kreatywnych, językowych w obszarze języka angielskiego, informatycznych;
  5. Nawiązanie stałych kontaktów z europejskimi szkołami w celu wymiany doświadczeń i praktyk.

działania projektowe uczniów

działania projektowe nauczycieli

Disclaimer / Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności
  • Sfinansowane ze środków UE

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej.

Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  • Co- funded by the European Union.

The material reflects only the author’s views and that the European Commission and Polish National Agency are not responsible for any use that may be made of the information it contains.