Działania projektowe nauczycieli

Akredytacja przyznana Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 to możliwość organizacji działań skierowanych w celu podnoszenia kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach oraz obserwacji zajęć – job shadowing. 

Projekt: 01.06.2023-31.08.2024

nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117588

Główne cele:

  1. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uzdolnionych;
  2. Rozszerzenie umiejętności nauczycieli w zakresie motywowania uczniów;
  3. Wzmocnienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (język angielski);
  4. Zwiększenie umiejętności przedsiębiorczości, kreatywnych, językowych w obszarze języka angielskiego, informatycznych;
  5. Nawiązanie stałych kontaktów z europejskimi szkołami w celu wymiany doświadczeń i praktyk.

SZKOLENIA NAUCZYCIELI


“Bring STEAM to Life: How to Build a School Makerspace”

20-25.11.2023 Europass Teacher Academy Barcelona, Hiszpania

Marta Tymowska-Wicha – nauczycielka plastyki

From STEM to STEAM Education_RP


“We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom”

25-30.03.2024 Europass Teacher Academy, Ateny, Grecja

Anna Maliszewska-Jaworska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej


JOB SHADOWING


Obserwacja zajęć pod kątem pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uzdolnionych, wdrożenia metodologii CLIL, organizacji zajęć szkolnych oraz pozalekcyjnych.

Scuola Secondaria di Primo Grado „G. Bianco – G. Pascoli” Fasano, Włochy

18-22.03.2024

nauczyciele: Marta Żbikowska, Weronika Ciemska