Działania projektowe uczniów

Projekt E-ventus  

został przygotowany w ramach realizacji celów akredytacji przyznanej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 w Warszawie.

Program:

KA121SCH – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej.

Poziom edukacyjny: II – uczniowie klasy 7, 13-14 lat – 16 uczniów

Projekt E-ventus oparty na metodologii STEAM

to interdyscyplinarne działania skorelowane z językiem angielskim, mające na celu uświadomienie znaczenia energii wiatru do wytwarzania prądu elektrycznego w obliczu aktualnego zanieczyszczenia Ziemi i kryzysu energetycznego. Naukowy charakter projektu wzbogacony został wymianą poglądów oraz dyskusją nad poszukiwaniem obszarów, dla których temat projektu był inspiracją do powstania wybitnych dzieł w zakresie kultury i sztuki.