Projekt: „Klimat to jest temat!”

2019-1-PL01-KA229-064863

Program Erasmus+, Erasmus+ edukacja szkolna: Współpraca szkół

W dwuletnim projekcie: „Klimat to jest temat!” (2019-2021), realizowanym w ramach programu: Erasmus+ Współpraca  Szkół weźmie udział: 150 uczniów, w tym 75 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w wieku 11-15 lat, i 84 nauczycieli ze szkół partnerskich: z Polski (koordynator), Belgii, Francji, Włoch, Bułgarii i Grecji.

Celem projektu jest

rozszerzenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w obszarze ochrony klimatu, i językowych, z zakresu języka angielskiego, w działaniach społecznych i obywatelskich, wzmocnienie wiedzy i świadomości o zmianach klimatycznych.

Będzie to możliwe poprzez zastosowanie Strategii Otwartego Nauczania (SON), rozszerzenia metodologii CLIL, podniesienie kompetencji nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii i TIC, wprowadzenie aktywizujących metod nauczania i wychowania, czerpania z idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego dla wspólnych działań na rzecz zapobiegania skutkom zmian klimatycznych.

Cele projektu będą zaspokojone przez działania zewnętrzne:

2 krótkie szkolenia dla nauczycieli w Belgii i w Bułgarii: „Strategia Otwartego Nauczania” i 4 krótkoterminowe wymiany grup uczniów w Polsce, Francji, Włoszech i Grecji, w czasie których odbędą się konferencje, warsztaty, happening, koncert, spektakl teatralny, gry miejskie, wystawy, atelier komputerowe, lekcje otwarte z CLIL, wywiady z reprezentantami społeczności szkolnych z władzami i aktywistami lokalnymi.

Uzupełnieniem mobilności będą działania wewnętrzne w szkołach:

4 szkolenia na meeting on-line, na TwinSpace, dla nauczycieli z SON, stanowiące kontynuację wyjazdowych programów szkoleniowych, lekcje wirtualne, otwarte z CLIL, badania nad postawami społecznymi i obywatelskimi uczniów wobec zmian klimatycznych, ale także wobec różnorodności kulturowej, językowej i szans, wymiana idei na blogu i na forum, wystawy, konkursy , szkolenia ze SON, CLIL dla nauczycieli szkół lokalnych, promowanie, upowszechnianie rezultatów przez publikacje artykułów w prasie, w edukacyjnych mediach internetowych, udział w festynach, spotkaniach z władzami, konferencjach nauczycieli.

Międzynarodowy zespół ds. realizacji projektu (koordynator i pięciu przewodniczących), we współpracy z zespołami krajowymi, dyrektorami szkół będzie monitorował, zgodnie z planem, wszystkie działania projektowe, zapewniając jak najlepsze wsparcie praktyczne i logistyczne oraz pełne przygotowanie uczestników do mobilności i realizacji działań. W zakresie zarządzania projektem stosowana będzie metodologia zarządzania cyklem projektu.

Przewidywane produkty finalne projektu:

poradniki metodyczne z SON, specyfika pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, scenariusze lekcji z CLIL i warsztatów, zbiór aktywizujących metod nauczania i wychowania oraz TIC, programy szkoleń, prezentacje multimedialne, gry komputerowe, filmy, mini słownik języków, raporty, reportaże wyjazdowe, zestawienia końcowych egzaminów ustnych, zostaną udostępnione na platformie TwineSpace (e-twinning) projektu, w zakładkach na stronach szkół, na platformie upowszechniającej rezultaty projektów Erasmus+.

Działania projektowe można śledzić na platformie europejskiej:

eTwinning

DO GÓRY


Opwijk, Belgia, 19-21.11.2019

Strategia otwartego nauczania w kształtowaniu postaw społecznych i obywatelskich uczniów, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Obretenik, Bułgaria

Strategia otwartego nauczania w kształtowaniu postaw społecznych i obywatelskich uczniów – II część
https://issuu.com/kourousi/docs/bulgaria_meeting.pptx

1. Poland Warsaw 5 – 7 October 2021, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 : “Civil society and climate change – how to act effectively, how to act together?

Twinscape eTwinning

Activities Poland

2. Italy, FASANO, 25 – 27 January 2022, Scuola Secondaria di Primo Grado „G. Bianco – G. Pascoli”: “International efforts on the climate change”

Twinscape eTwinning

Activities Italy

Other YouTube videos from Italy:

3. Greece, Athens, 29 – 31 March 2022, Gymnasio Thrakomakedonon Emm.Pappa-Place Aristotelous: “We, the young people for the climate protection!

Twinscape eTwinning

Activities Greece

Presentation: https://issuu.com/elpidaadalo/docs/e-book_mobility_in_greece_for_twinspace.docx

4. France, Lisle sur Tarn, 10 – 12 May 2022, Collège Le Clézio

Activities France

DO GÓRY


Działania wewnętrzne

Rezultaty i produkty

Students personal presentations – COVID time:

Twinspace eTwinning

Forum for students:

Twinspace eTwinning

DO GÓRY


Promocja i upowszechnianie

Nasza tablica:

Artykuł o projekcie w polskiej prasie lokalnej:

wiadomoscisasiedzkie.pl

DO GÓRY


COVID19

W związku z pandemią, realizacja projektu „Climate is a topic!” została przedłużona do 31.08.2022.

Większość zadań została wykonana przez szkoły partnerskie. Pozostało do odbycia 5 mobilności uczniów i nauczycieli.

Pierwsza z nich jest zaplanowana w dniach: 05.10-07.10.2021 w Polsce.

Odbędzie się prawdopodobnie w formule hybrydowej lub online.

DO GÓRY


Ewaluacja

Students:

Teachers: